40 WATT

Image

Locus of Control

Lørdag 31. oktober kl. 19:30

40 Watt har utforsket ulike betydninger av begrepet «miljø» – et ord som vanligvis brukes om omgivelser. Menneskelig aktivitet påvirker oss og våre ytre omgivelser, både i negativ og positiv forstand. Alt forandrer seg – hele tiden. Kan vi reversere tiden og er vi i stand til å endre vår skjebne? Tror vi på skjebnen? Bare hvis den er positiv. Eller?

Vandreteater
40 min.

Alder, medvirkende: 15-17 år

Regi
Vilde Sparre og 40 Watt
Manus
40 Watt