Ukategorisert

Hvorfor er teater viktig for elevene?

Temaet for årets Rampelysfestival er «medvirkning». Det har vært viktig for alle grupper og instruktører at barna har vært med å bidra i prosessen med og utvikle stykkene. De har fått ta styring over sine egne kreative prosesser, og tatt aktiv del i produksjonen. Slik har de fått fortelle historier som de selv synes er viktige, og på den måten de selv ønsker.

Styreleder i Oslo Teater senter, Joanna Magierecka, har skrevet følgende i vårt program for årets Rampelysfestival om temaet «medvirkning»:

Det virker slik, at når man er med, så er man med. Ikke litt, ikke en gang inni mellom, men med hele sitt hjerte og sjel. Man er med på å skape, utvikle, eksperimentere. Man medvirker til at alle har det godt, at alle er med. Man er med på å tenke nytt, tenke annerledes, tenke utenfor. Man medvirker, fordi det faktisk er vår rett – retten til å være med. Men det er også vår plikt, og forstå, lære og uttrykke vår medvirkning, og gjennom det skape påvirkning. Når vi er med, så er vi en del av noe større. Som f.eks. Rampelysfestivalen. Og med vår medvirkning påvirker vi også det som nesten alltid føles for stort til å påvirke – nemlig verden rundt oss.

(oversatt fra dansk til norsk v. skribent)

Vi i Oslo Teatersenter mente at det var minst like viktig å benytte oss av tematikken også når vi produserte innhold og kommuniserte ut til publikum på våre digitale flater. Vi ønsket at stemmene til elevene skulle bli hørt, og tatt på alvor. Derfor har vi i forkant av festivalen satt oss ned med noen av elevene ved Oslo Teatersenter for å ha en samtale om teater, og hvorfor det er viktig at det eksisterer et tilbud for barn og ungdom som ønsker å uttrykke seg gjennom teater.

Det er vi veldig glad for at vi gjorde. Elevene viste oss at de hadde en høy evne til refleksjon, og hadde gjort seg mange gode tanker om tematikken. Sjekk ut videoserien vår med elevene fra Oslo Teatersenter her!