PROGRAM

SØNDAG 1. NOVEMBER
15:00  Intervju med Gerd
15:03  Svakstrømmen
15:46  Klimahuset
15:50  En liten pause
15:55  Gamle Ampere
16:05  Intervju med Renata
16:08  Ampere
16:11  3 ting
16:12  Reportasje fra Trafo
16:17  Gamle Ampere
16:18  Transformator
17:00  Gamle Ampere
17:02  Rampedebatten (R)
17:31  Acting for Climate
17:34  Turbin
17:54  Takk for nå!